Divorci ifills en equilibri.
Deixar de ser parella però mai pare
o mare.